Kategori: Diklat dan Bimtek Kepegawaian Daerah

Sistem Mutasi Kepegawaian

Bimtek dan Diklat tentang Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah Mutasi Pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelunya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Bila mutasi tersebut naik ke jabatan yang lebih tinggi […]

Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bimtek dan Diklat tentang Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil Semakin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kepasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia. suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (ANJAB) […]

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bimtek dan Diklat tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pamerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang […]

Diklat dan Bimtek Kepegawaian

Diklat dan Bimtek Kepegawaian adalah bentuk pelatihan serta seminar yang berhubungan dengan bidang kepegawaian. Sedangkan pengertian kepegawaian adalah segala hal mengenai hak, kewajiban, kedudukan dan pembinaan terhadap pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, baik rohani maupun jasmani yang senantiasa dibutuhkan. Pegawai juga dapat menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja sama mencapai tujuan tertentu. Jadi […]

Bimtek Diklat Indonesia © 2017 - 2018 Seo By Jasa Seo Frontier Theme